Hem

Björboholms Motorbåtsklubb

Senast uppdaterad 2019-04-28

Nya stadgar.

Vid årsmötet 2019-04-27 beslutades en andra gång om ändring av de två pragraferna §10 och §11 i stadgarna. 

Enligt §10 har styrelsen (ingen annan) rätt att hyra ut båtplatser i andra hand när ordinarie klubbmedlem önskar detta.

Ändringen i §11 innebär att den som missköter sin nattvakt tre på varandra följande tillfällen har rätt att uteslutas ur klubben.

De nya lydelserna gäller från  2019-05-01.

Du hittar alla stadgar under fliken "Stagdar" ovan.


Aktuell vaktlista finns under "Vaktlista 2019" ovan.

              // Stryrelsen 2019-04-28

Lördag 4 maj 2019 är det dags för arbetsdag i hamnen.

Vi samlas klockan 10.00 och hoppas på god uppslutning.

Vi ska bland annat grusa upp på parkering och hamnplan.


Det är därför viktigt att ni som har båtar på parkeringen ser till att de är borta därifrån senast 1 maj.  

              // Styrelsen 2019-04-27

Årsmöte lördag 27 april.

Klockan 10.00 på Parasollen, Lundbyvägen 21, mitt emot Gråbo centrum. Klubben bjuder på kaffe med tilltugg.

Årsmöteshandlingar skickas ut med posten.

              // Styrelsen 2019-04-08

Copyright © All Rights Reserved