Om

Björboholms Motorbåtsklubb

Styrelse:

Ordförande:

Anders Backman

tel: 0708-253195

e-post: anders.backman@milenko.se


Kassör och sekreterare:

Agneta Lundell

tel:070-5390848

e-post: agneta.lundell@telia.comBåtplats och köansvarig

Henrik Hilmér

tel:070-3398899

e-post: h.hilmer@hotmail.se


Ledamot:

Lennart Hultgren

tel:0739-199027


Ledamot:

Henrik Svantesson

tel0703-750640


Suppleant:

Eivor Blom

tel: 0708- 442642


Suppleant:Revisor:

Stig Ingelström

tel 0302-426 28


Revisor suppleant:

Stig Bonde

tel: 0702-609822


Valberedning:

Mikael Porseman

tel: 070-3539595

Sammankallande


Valberedning:

Linda Harklint

tel: 0707-233627


För tillfället har vi inga bilder på vår styrelse men hoppas att snart kunna visa dem igen.

Som en följd av EU's nya dataskyddsförorning, GDPR, kommer inte medlemsnamn publiceras på hemsidan. Det gäller namn på båtplatser occh vaktlistor.

//2018-04-15

Båtplats eller trailerkort.

Om du önkskar båtplats eller trailerkort kontakta vår båtplats och köansvarig


Trailerkortpriser:

Årskort 500:-

Engångs avgift 50:-


Plusgiro 69 62 48-4

Regler för trailerkort.

Med årskortet kan du utnyttja vår sjösättningsramp hela året, men endast en dag i taget.

Trailer, med eller utan båt, får parkeras i en dag på trailerparkeringen.

Bilen parkeras vid Björboholmsparken. P-platserna vid hamnen är endast för medlemmar med båtplats

Adressuppdateringar  meddelas till kassören.

agneta.lundell@telia.com


Copyright © All Rights Reserved