Om

Björboholms Motorbåtsklubb

Styrelse:

Ordförande:

Anders Backman

tel: 0708-253195

e-post: anders.backman@milenko.se


Kassör och sekreterare:

Agneta Lundell

tel:070-5390848

e-post: agneta.lundell@telia.comBåtplats och köansvarig

Henrik Hilmér

tel:070-3398899

e-post: h.hilmer@hotmail.se


Ledamot:

Lennart Hultgren

tel:0739-199027


Ledamot:

Henrik Svantesson

tel0703-750640


Suppleant:

Eivor Blom

tel: 0708- 442642


Suppleant:

Östen Hammarström

tel: 076-9315670


Revisor:

Stig Ingelström

tel 0302-426 28


Revisor suppleant:

Stig Bonde

tel: 0702-609822


Valberedning:

Mikael Porseman

tel: 070-3539595

Sammankallande


Valberedning:

Linda Harklint

tel: 0707-233627


Stående från vänster: Östen Hammarström, Anders Backman, ordf., Eivor Blohm

Sittande från vänster: Agneta Lundell, Henrik Hilmér, Henrik Svantesson,  Lennart Hultgren

Som en följd av EU's nya dataskyddsförorning, GDPR, kommer inte medlemsnamn publiceras på hemsidan. Det gäller namn på båtplatser occh vaktlistor.

//2018-04-15

Båtplats eller trailerkort.

Om du önkskar båtplats eller trailerkort kontakta vår båtplats och köansvarig


Trailerkortpriser:

Årskort 500:-

Engångs avgift 50:-


Plusgiro 69 62 48-4

Regler för trailerkort.

Med årskortet kan du utnyttja vår sjösättningsramp hela året, men endast en dag i taget.

Trailer, med eller utan båt, får parkeras i en dag på trailerparkeringen.

Bilen parkeras vid Björboholmsparken. P-platserna vid hamnen är endast för medlemmar med båtplats

Adressuppdateringar  meddelas till kassören.

agneta.lundell@telia.com


Copyright © All Rights Reserved